“Fancy” бүжгийн клуб
“Fancy” бүжгийн клуб

“Fancy” бүжгийн клубын танилцуулга

Клубын хаяг:  ЭЗҮДС-ийн Менежментийн институт, хичээлийн 1-р байр, 109 тоот

Клубын үйл ажиллагааны зорилго:  Оюутан, залуучуудын бие бялдрыг хөгжүүлэх, авьяас чадварыг нээн хөгжүүлэх, бие биеэ  дээдлэн хүндэтгэх соёлыг төлөвшүүлэх, багаар хамтан ажиллаж сурах.

Fancy club

Зорилтууд:

1. Сурах эрмэлзэлтэй оюутнуудыг сонгон шалгаруулж авах

2. Сургууль, багш нартай хамтран ажиллаж байх

3. Урлаг, соёлын чиглэлээр бусад сургуулийн багш, оюутнуудтай холбоо тогтоож, хамтран ажиллах

Клубын бүтэц, зохион байгуулалт:

5-6 хос бүжигчид хамрагдана. (Жил бүр тухайн нөхцөл байдлаас хамааран шинэчлэгдэнэ.)

Тавигдах шаардлага:  ЭЗҮДС-ийн сургуулийн I-IV курсийн оюутан байх (өөрсдийн чөлөөт сонголтоор нэгдэнэ.)

Клубын хамтын ажиллагаа:

       - ЭЗҮДСургуулийн захиргаа

       - Мэргэжлийн тэнхимүүдийн багш нар

       - Оюутны зөвлөл

       - Хамтран ажилладаг байгууллагууд, багш, оюутнууд

Бусад: 

         1. Ижил зорилго бүхий клубтэй хамтран ажиллах боломжийг судалж шийдвэрлэх

         2. Сургуулийн захиргаа, тэнхимүүд, багш нар, оюутны зөвлөлтэй хамтран ажиллах

         3. Бусад уралдаан тэмцээнд оролцох боломжийг бүрдүүлэх

fancy club 3 

fancy club 1

 fancy club 2