Багш нарын байр
Багш нарын байр

Эдийн Засгийн Үндэсний Дээд сургууль хичээл болон сургалт, судалгааны зориулалтын "А", "Б" гэсэн 2 байртай. Үүнээс төв байр буюу хичээлийн "А" байр нь 1990 онд ашиглалтанд орсон. Хичээлийн "Б" байр нь 2005 онд ашиглалтанд орсноор багш, ажилчид болон оюутнуудын тав тухтай тохилог орчинг бүрдүүлсэн нь сургуулийн алсын хараа болон, олон улсын стандарт, шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангасан сургалт, судалгаа шинжилгээ эрхэлдэг тэргүүлэх их сургууль болох зорилтод хүрэх чухал түлхэц болсон.

Хичээлийн Байр.

EZUDS campus

Байрнуудын тоо: 2

Анги танхимын тоо: 15 анги, 4 лекцийн танхим, 4 хурал арга хэмжээний танхим

Лабораторийн тоо: Компьютерийн лаборатори 2