2018-2019 оны хичээлийн жилийн элсэлт явагдаж байна
Эхлэл
http://mnue.edu.mn/oyutan1.JPG

Судалгаа шинжилгээ